Duurzame energie

Windenergie is een duurzame en hernieuwbare energiebron, maar bovenal: het is schoon. De opwekking van windenergie levert geen CO2-uitstoot of andere schadelijke stoffen. In tegenstelling tot de productie van energie door kolen-en kerncentrales, zijn geen grote hoeveelheden water nodig. 

Schoner milieu 
EWT neemt zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van een schoner milieu en draagt ​​bij aan de productie van schone energie. Aangezien de energiebehoefte wereldwijd blijft stijgen, biedt EWT innovatieve windturbines aan die zijn uitgerust met hoogwaardige technologie, waardoor er op middelgrote schaal groene energie kan worden opgewekt. 

Hoog rendement
Windturbine-eigenaren behalen altijd maximaal rendement op hun duurzame investering. Ongeacht of de opgewekte energie nu voor eigen doeleinden wordt gebruikt, of dat het wordt teruggeleverd aan het electriciteitsnetwerk. 

CO2-reductie 
De onderstaande calculator kan gebruikt worden om de CO2-reductie te berekenen van opgewekte elektriciteit door windenergie, per huishouden per jaar. Selecteer uw windturbineconfiguratie in het menu; klik op ''Calculate'' en de resultaten worden meteen getoond.
EWT heeft meer dan 600 sub-megawatt windturbines wereldwijd geïnstalleerd, en levert daarmee een aardige bijdrage aan CO2-reductie.